Voor uw nabestaanden

Voor uw partner

Het partnerpensioen is een pensioen dat uw partner ontvangt op het moment dat u overlijdt. Dit is een levenslang partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Overlijdt u tijdens uw dienstverband met IFF, dan bedraagt het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u bereikt had als uw deelname aan de pensioenregeling van het fonds tot de pensioenrichtdatum (uw 67ste verjaardag) ongewijzigd zou zijn voortgezet. Hebt u een ex-partner die recht heeft op een bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit bijzonder partnerpensioen op het partnerpensioen in mindering gebracht. 

Voor uw kinderen

Uw kinderen ontvangen na uw overlijden een wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op dezelfde dag als het partnerpensioen en wordt uitgekeerd totdat uw kinderen 18 jaar zijn of, als zij studeren, tot hun 27ste. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen dat u zou bereiken op de pensioendatum. Als beide ouders zijn overleden, dan wordt dit percentage verdubbeld en bedraagt dan dus 28%.

Het wezenpensioen is op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat uw kinderen een uitkering ontvangen als u tijdens uw dienstverband met IFF overlijdt. Gaat u uit dienst, dan eindigt deze risicoverzekering.