Uw pensioen - de pensioenregeling in het kort

Iedereen die in dienst is van I.F.F. (Nederland) B.V. neemt deel aan de pensioenregeling van IFF pensioenfonds. In het Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en wat u niet krijgt in de pensioenregeling.

 

U bouwt pensioen op over uw maandsalaris en vakantietoeslag, tot een maximum dat door de cao-partijen is afgesproken. Dat maximum is € 65.282,- per jaar (2020). Over uw salaris boven € 65.282,- bouwt u pensioen op in de excedentregeling. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met servicedesk.nl@lifesight.com of 020 583 2222. Ook is er een website met meer informatie over deze regeling: www.lifesight.com.

 

Premie 

De pensioenregeling van IFF pensioenfonds is een middelloonregeling. Zowel IFF als u als deelnemer aan de pensioenregeling betaalt premie voor uw pensioenopbouw: IFF betaalt jaarlijks 14% van de salarissom. Werknemers die na 2003 in dienst zijn gekomen betalen zelf 7% van hun pensioengrondslag. Voor werknemers die al voor 2003 in dienst waren gelden andere afspraken, bekijk daarvoor deze premietabel.  De pensioengrondslag is het pensioensalaris (grofweg de maandsalarissen plus vakantiegeld) minus de franchise (de eerste schijf van het salaris waarover geen rechten worden opgebouwd; in 2020 is die € 18.767). 

 

Afkoop

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. 

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

 

Overzicht van uw pensioen

Elk jaar ontvangen de actieve deelnemers een opgave van al hun rechten: het UPO (Uniform Pensioenoverzicht). Gewezen deelnemers, dus degenen die niet meer in dienst zijn van IFF en nog geen pensioen hebben, ontvangen elke vijf jaar een UPO. Gepensioneerden ontvangen aan het begin van het jaar een opgave van hun uitkering en van eventuele rechten op partnerpensioen. 

 

Meer algemene informatie over pensioen?