Uit dienst

Gaat u uit dienst bij IFF, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds staan, tenzij u kiest voor waardeoverdracht. U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht waar u kunt zien hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Uw opgebouwde pensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk verhoogd. Treedt u uit dienst, dan vervalt uw verzekering voor het wezenpensioen. Het betreft namelijk een verzekering op risicobasis. Er is dus geen opgebouwde waarde aan wezenpensioen die in een eventuele waardeoverdracht kan worden betrokken.

Na uitdiensttreding kunt u geen (nieuwe) partner meer aanmelden bij het pensioenfonds. Staat er op uw UPO geen partner vermeld en er is wel een pensioen voor een partner opgebouwd? Dan zetten wij dit op uw pensioendatum automatisch om in een extra ouderdomspensioen.

Afkoop kleine pensioenen
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.