Trouwen/samenwonen

In deze pensioenregeling wordt voor u een partnerpensioen opgebouwd, ook als er geen partner is. Als u overlijdt, ontvangt uw partner een partnerpensioen. Het partnerpensioen gaat in op de dag na uw overlijden en wordt levenslang aan uw partner uitgekeerd. Overlijdt u na pensionering, dan gaat het partnerpensioen in op de eerste dag van de maand volgende op de dag van overlijden. Bent u gescheiden, dan is het mogelijk dat uw ex-partner na uw overlijden recht heeft op een bijzonder partnerpensioen.

Gaat u uit dienst, dan behoudt u het opgebouwde partnerpensioen. Bij pensionering kunt u (een deel van) het partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Voor wie is het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is bedoeld voor uw partner. Dit is degene met wie u getrouwd bent of de persoon met wie u een geregistreerde partnerrelatie hebt. Ook als u ongehuwd samenwoont, komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen. Als voorwaarde geldt dan dat uw partner ouder is dan 18 jaar en er geen bloed- of aanverwantschap in de eerste lijn bestaat. Ook moet u met uw partner een notarieel samenlevingscontract gesloten hebben, waaruit blijkt dat u en uw partner over en weer een zorgplicht hebben. Tot slot moet u uw samenlevingspartner bij het pensioenfonds aangemeld hebben.

Voor elke samenlevingsvorm geldt bovendien dat de partnerrelatie vóór de pensioendatum tot stand moet zijn gekomen. Als u een samenlevingscontract sluit, dan vraagt het fonds u om nadere informatie. U ontvangt dan een formulier dat u, samen met de benodigde informatie, ingevuld terugstuurt naar het fonds.

Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is een pensioen dat uw partner ontvangt op het moment dat u overlijdt. Dit is een levenslang partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen bedraagt 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Overlijdt u tijdens uw dienstverband met IFF, dan bedraagt het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u bereikt had als uw deelname aan de pensioenregeling van het fonds tot de pensioenrichtdatum (uw 67ste verjaardag) ongewijzigd zou zijn voortgezet. Hebt u een ex-partner die recht heeft op een bijzonder partnerpensioen, dan wordt dit bijzonder partnerpensioen op het partnerpensioen in mindering gebracht. 

Kinderen

Uw kinderen ontvangen na uw overlijden een wezenpensioen. Het wezenpensioen gaat in op dezelfde dag als het partnerpensioen en wordt uitgekeerd totdat uw kinderen 18 jaar zijn of, als zij studeren, tot hun 27ste. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen dat u zou bereiken op de pensioendatum. Als beide ouders zijn overleden wordt dit percentage verdubbeld en bedraagt dan dus 28%.

Het wezenpensioen is op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat uw kinderen een uitkering ontvangen als u tijdens uw dienstverband met IFF overlijdt. Gaat u uit dienst, dan eindigt deze risicoverzekering.