Uw pensioen wordt verhoogd per 1 januari 2019

24 december 2018

De financiële positie van het pensioenfonds is eind 2018 goed genoeg om de pensioenen te verhogen (indexeren). De pensioenen worden verhoogd met 1,24%.
  
Bij het indexeren van pensioenen moet het fonds zich aan wettelijke regels houden. Het pensioenfonds mag gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110% en mag volledig indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%.

Lees meer over indexeren en korten.