Dalende rentes leiden tot dalende dekkingsgraad

13 september 2019

Meestal is de zomer een rustige periode voor de financiële markten. Iedereen is op vakantie en er zijn weinig spannende ontwikkelingen.

Dit jaar was dat anders.

  • President Trump voerde de druk op in de handelsoorlog met China.
  • De kans op een harde Brexit nam toe nadat Boris Johnson aan de macht kwam. 

 
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vooruitzichten voor de wereldwijde groei minder rooskleurig zijn. In reactie hierop hebben verschillende centrale banken de rente verlaagd om de economische groei te stimuleren. De rente heeft een belangrijke impact op de dekkingsgraad van alle Nederlandse pensioenfondsen en dus ook op het IFF Pensioenfonds.
 
De hoogte van alle toekomstige pensioenuitkeringen van het pensioenfonds worden berekend met behulp van de rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld het pensioenfonds in kas moet hebben om in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen voldoen. Met de fors gedaalde rente over de zomer is de huidige waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen fors toegenomen. Daardoor is de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedaald. 
 
Het pensioenfonds dekt een groot deel van dit renterisico af door te beleggen in producten die ook in waarde stijgen als de rente daalt. Hierdoor is een deel van de daling van de dekkingsgraad opgevangen, maar niet volledig, en ligt de dekkingsgraad nu lager dan aan het begin van het jaar.
De dekkingsgraad is een momentopname. Voor het pensioenfonds wordt er naar de beleidsdekkingsgraad gekeken en dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Doordat je naar een gemiddelde kijkt is de beleidsdekkingsgraad stabieler dan de dekkingsgraad.