Kortingsbeleid

Mei 2018

Het pensioenfonds heeft ook een beleid nodig voor het geval wij niet genoeg geld hebben en hierdoor een te lage beleidsdekkingsgraad* hebben. Een van de dingen die het pensioenfonds dan kan doen is het pensioen verlagen, ook wel korten genoemd.

Voordat het pensioenfonds gaat korten moeten de volgende stappen genomen worden:                                                

  • Als blijkt dat er niet genoeg geld is moet het Pensioenfonds een plan opstellen waar ze laten zien hoe ze over maximaal 10 jaar weer genoeg geld hebben om pensioen te kunnen betalen. Dit wordt het herstelplan genoemd. Als het herstelplan laat zien dat het niet lukt om de dekkingsgraad op peil te hebben na 10 jaar, dan moeten we het pensioen verlagen (korten)
  • Als het pensioenfonds 5 jaar of meer geld te kort komt en als de totale hoeveelheid geld die nodig is lager is dan de minimale hoeveelheid geld dat nodig is dan moeten we het pensioen korten.
    • Voorbeeld: dekkingsgraad is 98% (Dus voor elke 100 euro dat er betaald moet worden is er 98 euro in kas) en de minimale hoeveelheid geld dat nodig is is 105% ( Voor elke 100 euro die betaald moet worden heb je minimaal 105 euro nodig). Dit betekent dus dat je 105 euro nodig hebt en maar 98 euro in kas hebt dat betekent dus dat er echt een te kort is en zullen de pensioenen verlaagd moeten worden.

Het pensioenfonds probeert bij pensioenverlaging die heeft plaats gevonden het jaar erop het alsnog te repareren en dat met een terugwerkende kracht van maximaal 10 jaar. En daarbij geldt dat het oudste jaar als eerste wordt ingehaald.

Het IFF pensioenfonds heeft het pensioen niet hoeven te verlagen in de afgelopen jaren

* Beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Met de beleidsdekkingsgraad wordt onze financiële situatie beoordeeld. We gebruiken deze dan ook voor het nemen van beleidsbeslissingen. Omdat het een gemiddelde is, is de beleidsdekkingsgraad minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markt.