Keuzes voor uw pensioen

De standaardleeftijd om met pensioen te gaan bij het fonds is 67 jaar. Maar misschien wilt u wel vroeger, later of in deeltijd met pensioen. De pensioenregeling biedt u verschillende mogelijkheden om uw pensioenuitkering te variëren. Let er wel op dat u tijdig uw keuze met uw werkgever bespreekt en aan het fonds doorgeeft. Voor alle keuzes geldt dat deze niet meer kunnen worden teruggedraaid op een later tijdstip. Als u een partner hebt, dan moet hij of zij in alle gevallen voor akkoord tekenen.

Op uw 67ste jaar met pensioen

Als u op uw 67ste met pensioen wilt, hoeft u niets te doen. Het fonds neemt enkele maanden voor uw 67ste verjaardag contact met u op.

Vóór uw 67ste jaar met pensioen

Het is mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan, op zijn vroegst vanaf de eerste van de maand waarin u 55 jaar wordt. Gaat u eerder met pensioen? Dan wordt de periode waarin u pensioen opbouwt korter. Daarnaast ontvangt u de pensioenuitkering gedurende een langere periode. Deze twee factoren leiden ertoe dat uw pensioen lager uitvalt. Verder moet uw arbeidscontract bij IFF direct voor pensionering beëindigd zijn. Tijdig overleg met IFF over de gewenste pensioendatum is dus belangrijk. Daarnaast moet IFF namens u minimaal drie maanden voor de gewenste pensioendatum een verzoek indienen bij het fonds.

Let op: Gaat u meer dan 5 jaar voor uw AOW-datum met vervroegd (deeltijd) pensioen? Dan is het mogelijk dat uw AOW-leeftijd verder opschuift tijdens uw vervroegd (deeltijd) pensioen. Meer informatie over uw AOW-leeftijd kunt u vinden op www.svb.nl.

Ná uw 67ste jaar met pensioen

Het is ook mogelijk om in overleg met IFF uw pensioendatum uit te stellen, uiterlijk tot vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Voorwaarde voor pensioenuitstel tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd is wel dat u bij IFF of (na beëindiging van uw dienstverband met IFF) bij een andere werkgever blijft werken. Na uw 67ste jaar met pensioen gaan brengt met zich mee dat uw pensioenuitkering hoger wordt. Het pensioen wordt immers over minder jaren uitbetaald. Als u stopt met werken, moet het pensioen direct ingaan. Ook in dit geval geldt dat u tijdig met IFF overlegt wanneer u met pensioen gaat. Zorg ervoor dat IFF de overeengekomen pensioendatum uiterlijk drie maanden voor uw 67ste verjaardag doorgeeft aan het pensioenfonds.

Tijdelijk een hogere of lagere pensioenuitkering

U kunt ervoor kiezen om na uw pensionering gedurende de eerste jaren een hogere pensioenuitkering te ontvangen en de daaropvolgende jaren een lagere. Andersom is ook mogelijk: u ontvangt dan gedurende de eerste jaren een lagere uitkering en daarna een hogere. Het variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering is mogelijk binnen bepaalde grenzen. De periode van de hogere uitkering is vijf of tien jaar. Wat betreft het verschil tussen de hoge en lage uitkering kunt u kiezen voor één van de volgende percentages: 11,11%, 22,22% of 33,33%. Als u eerst een hogere en daarna een lagere pensioenuitkering (of andersom) wilt ontvangen, dan geeft u uw keuze uiterlijk drie maanden voor uw pensioendatum door aan het fonds. Uw keuze voor een hogere of lagere uitkering is niet van invloed op uw partnerpensioen.

Keuze voor partnerpensioen ná de pensioendatum

Bij pensionering hebt u de mogelijkheid om (een deel van) uw partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit heet uitruil. Het eventuele bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner kan niet worden uitgeruild voor extra ouderdomspensioen. Wilt u gebruikmaken van uitruil? Dan moet u dit minimaal drie maanden vóór uw pensioendatum doorgeven aan het fonds op het hiervoor bestemde formulier. Dit formulier moet ook door uw partner worden ondertekend.

Deeltijd met pensioen

U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Dat betekent dat u tussen uw 55ste en vijf jaar na uw AOW-datum in deeltijd gaat werken. U spreekt eerst met uw werkgever af hoeveel uur u nog doorwerkt. U kunt hier geen afspraken over maken met het pensioenfonds. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kunt u voor 40% met deeltijdpensioen gaan. Dit betekent dat u alvast 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat u op dat moment hebt opgebouwd. Voor 60% blijft u meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijft u ook pensioen opbouwen.

Uw pensioen wordt wel lager als u voor uw 67ste met deeltijdpensioen gaat, en uw partner moet het ermee eens zijn. Uw pensioen wordt hoger als u pas na uw 67ste met deeltijdpensioen gaat. U kunt hierover meer lezen in de bijlagen bij het pensioenreglement.

Wilt u met deeltijdpensioen gaan, dan kunt u dat aanvragen bij het pensioenfonds. Doe dat minimaal drie maanden voordat u met deeltijdpensioen wilt gaan.