Indexatiebeleid

Mei 2018

Het indexatiebeleid zegt iets over hoe het pensioenfonds de pensioenen verhoogt om de prijsinflatie te volgen. Prijsinflatie betekent dat de kosten van producten ieder jaar hoger wordt en je daardoor minder kan kopen voor hetzelfde geld.

Het liefst willen we natuurlijk altijd het pensioen verhogen om de inflatie te volgen maar er zijn wel regels aan verbonden voordat het pensioenfonds dat mag doen.

Hier gebruikt het pensioenfonds de volgende richtlijnen voor:

Het pensioenfonds wil graag het pensioen van gepensioneerden verhogen met het prijsindexcijfer. Een prijsindexcijfer betekent dat het pensioenfonds kijkt naar de prijsontwikkeling van een pakket producten en diensten die Nederlandse huishoudens gebruiken voor consumptie. Van deze prijsontwikkeling wordt bepaald hoeveel ze zijn toegenomen in kosten en hiermee wordt de verhoging berekend. Wat je nu kunt aanschaffen is over een paar jaar een stuk minder met het geld van nu.

De ambitie is om over een langere periode gemeten, minimaal 80% van de prijsindexcijfer te volgen. Deze indexatie (toeslag) mag nooit meer dan 4% zijn.

  Zoals al gezegd heeft het pensioenfonds zich ook nog aan de regels te houden.

Er moet voldoende geld in kas zijn om te kunnen verhogen en dat betekent dat onze financiële situatie (gemeten in de dekkingsgraad*) goed genoeg moet zijn om te mogen indexeren.

Hoe dan de regels zijn staat in het onderstaande tabel.


Als de beleidsdekkingsgraad wel hoog genoeg is wordt ook geprobeerd om de pensioen verhogingen die hadden moeten plaats vinden alsnog te doen (dat heet inhaalindexatie) en dat met een terugwerkende kracht van maximaal 10 jaar. En daarbij geldt dat het oudste jaar als eerste wordt ingehaald.Bij het verhogen van de pensioenen wordt er gekeken of er hierdoor genoeg geld in kas is om in de toekomst dit ook nog steeds te kunnen betalen.

Bij het IFF pensioenfonds is er een overzicht gemaakt waarin u kunt zien wanneer het mogelijk was om te verhogen. Klik hier om dit overzicht te bekijken.

Met de beleidsdekkingsgraad wordt onze financiële situatie beoordeeld. We gebruiken deze dan ook voor het nemen van beleidsbeslissingen. Omdat het een gemiddelde is, is de beleidsdekkingsgraad minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markt.

 

Lees meer over indexatie en korten.