Indexatie en korten

Wat is indexatie?

Indexatie is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aan de loon/ of prijsontwikkeling. Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet 'inflatie'. Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de inflatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is.

Indexatieachterstand

Bij volledige indexatie groeit uw pensioen volledig mee met de prijzen (met een maximum van 4%). Wordt er niet geïndexeerd, of wordt er maar gedeeltelijk geïndexeerd, dan blijft uw pensioen gelijk of stijgt het slechts een klein beetje. Er ontstaat dan een indexatieachterstand. 

IFF Pensioenfonds heeft al meerdere jaren niet of maar gedeeltelijk geïndexeerd. Er is dus sprake van een indexatieachterstand. De indexatieachterstand ziet er als volgt uit:

Jaar Prijsindex Toegekende indexatie Indexatieachterstand
2011 1,38% 0,00% 1,38%
2012 2,33% 0,00% 3,74%
2013 1,98% 0,00% 5,80%
2014 0,90% 0,15% 6,59%
2015 0,75% 0,33% 7,03%
2016 0,44% 0,16% 7,33%
2017 0,36% 0,00% 7,72%
2018 1,34% 0,70% 8,41%
2019 1,68% 1,24% 8,89%
2020 1,73% 0,93% 9,76%

Inhaalindexatie

Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds het weer toelaat, is het mogelijk dat de achterstand wordt ingelopen. Dit noemen wij inhaalindexatie. Bij inhaalindexatie wordt extra indexatie verleend om de achterstand uit het verleden in te halen. Inhaalindexatie is mogelijk als het vermogen hoger is dan de grens waarboven volledige indexatie wordt verleend. Inhaalindexatie mag er niet toe leiden dat de beleidsdekkingsgraad lager wordt dan de vereiste dekkingsgraad. De kans op inhaalindexatie is de komende jaren klein.

Wat is korten?

Een andere maatregel is het korten van pensioenen. Als er moet worden gekort, betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat.

Korten van de pensioenen is bij IFF Pensioenfonds nog niet voorgekomen.

Maatregelen die alle deelnemers treffen

Zowel korten als niet indexeren zijn maatregelen die alle deelnemers treffen. Actieven worden gekort op hun opgebouwde pensioen of hun opgebouwde pensioen wordt niet geïndexeerd. Gepensioneerden worden gekort op hun pensioenuitkering of hun pensioenuitkering wordt niet geïndexeerd. De gevolgen zijn dus voor iedereen. Voor pensioengerechtigden betekent pensioenkorting dat zij direct minder te besteden hebben. Actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen merken de korting later, wanneer zij zelf met pensioen gaan.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren

De kans dat uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) wordt geïndexeerd is niet groot. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten klein, maar niet uitgesloten.

Lees meer over het indexatiebeleid

Lees meer over het kortingsbeleid

Lees meer over de financiële positie van het pensioenfonds