In dienst

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Samen met uw werkgever spaart u tijdens uw werkende leven voor het inkomen als u met pensioen bent. Als het zover is wilt u natuurlijk goed kunnen leven. Goed dus om regelmatig bij uw pensioen stil te staan.

Wat voor pensioen heb ik?

De pensioenregeling van IFF Pensioenfonds is een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat u aanspraak op pensioen opbouwt. De opbouw vindt plaats op basis van een middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Dit geldt voor uw pensioengevend salaris tot € 65.282,- (niveau 2020). Dit bedrag kan bij cao worden herzien. Is uw salaris hoger dan € 65.282,-, dan is er (tot het wettelijke maximum van € 110.111,- (niveau 2020)) een aanvullende pensioenregeling van toepassing. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Lifesight: servicedesk.nl@lifesight.com, 020 583 2222 of www.lifesight.com.

Wanneer u bij IFF in dienst komt, ontvangt u van ons een folder met meer informatie over hoe uw pensioen bij IFF Pensioenfonds geregeld is. Lees deze folder hier online.

Is er ook iets voor mijn partner en kinderen geregeld?

U bouwt ook partnerpensioen op. Dat is een pensioen voor uw partner, mocht u eerder komen te overlijden. Ook komen uw kinderen tot hun 18de in aanmerking voor een wezenpensioen.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.


Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij IFF Pensioenfonds en wordt het vanaf uw 67ste (danwel de eerdere AOW-leeftijd) aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan IFF Pensioenfonds en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.