Financiële positie

Wat is de financiële positie per 31 augustus 2020?

  • Vermogen We hebben € 453,5 miljoen in kas.
  • Verplichtingen Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst), is € 418,9 miljoen.
  • Nominale dekkingsgraad De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De dekkingsgraad is 108,3%.
  • Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Deze is 109,1% (gemiddelde over september 2019 tot en met augustus 2020).

Verplicht extra buffers opbouwen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 14,7% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 14,7% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 109,1%, we hebben dus 9,1% extra. Dat is niet voldoende, we moeten minstens 14,7% extra geld in kas hebben. Dit betekent dat het fonds een reservetekort heeft. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). 

Herstelplan

Het pensioenfonds is op 31 december 2019 in een tekortsituatie terechtgekomen. Hiervoor is een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het herstelplan laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer bij een tekortsituatie

Een te lage dekkingsgraad is van invloed op de kans dat uw pensioen kan worden verhoogd (indexatie). Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is. Eind december was de financiële positie van het fonds goed genoeg om de pensioenen voor een deel te verhogen. Zie het nieuwsbericht hierover. 

Een noodmaatregel is het korten van pensioenen. Het IFF pensioenfonds heeft het pensioen niet hoeven te korten in de afgelopen jaren. Meer informatie over korten.

Hoe zeker is uw pensioen?

Meer over indexatie en korten

De ontwikkeling van de dekkingsgraden

Het financieringsbeleid