Echtscheiding

Als u en uw partner uit elkaar gaan, moet u ook samen afspraken maken over het verdelen van uw pensioen.

U bouwt bij IFF een ouderdomspensioen en een partnerpensioen op. Of u deze twee pensioenen moet verdelen, hangt ervan of u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract had of een notarieel verleden samenlevingscontract.

Verdelen ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft bij een scheiding alleen recht op de helft van uw ouderdomspensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had of een notarieel verleden samenlevingscontract. U verdeelt dan het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. We noemen dit 'verevening'. Uw ex-partner en u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds. Verevening vraagt u aan door het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' in te vullen.

U kunt ook samen andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen:

  • U spreekt af met uw ex-partner dat u het ouderdomspensioen niet verdeelt.
  • U spreekt een andere verdeling af, bijvoorbeeld 30%-70%.

Had u samen met uw ex-partner alleen een (niet bij de notaris geregistreerd) samenlevingscontract? Uw ex-partner heeft dan géén recht op de helft van het ouderdomspensioen.

Binnen twee jaar melden

Als u uw scheiding binnen twee jaar meldt aan het pensioenfonds, dan zorgt het fonds ervoor dat uw ex-partner zijn of haar gedeelte van het pensioen krijgt uitbetaald. Doet u dit niet binnen twee jaar, dan moet u de betaling zelf met uw ex-partner regelen. 

Verdelen partnerpensioen

Uw ex-partner heeft bij een scheiding recht op het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract had. Dit partnerpensioen heet na de scheiding ‘bijzonder partnerpensioen’.

U kunt ook samen andere afspraken over de verdeling van het partnerpensioen:

  • U spreekt af met uw ex-partner dat hij of zij afziet van het bijzonder partnerpensioen.
  • U spreekt samen een lager bedrag af.

Een afwijkende afspraak is alleen geldig als u en uw ex-partner deze schriftelijk hebben vastgelegd en het pensioenfonds heeft verklaard hiermee akkoord te gaan.

Heeft uw ex-partner een recht op een bijzonder partnerpensioen gekregen en overlijdt uw ex-partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan voegen wij het bijzonder partnerpensioen weer aan uw partnerpensioen toe.

Wezenpensioen bij scheiding

De beëindiging van uw relatie is niet van invloed op het recht op wezenpensioen. De verzekering van het wezenpensioen blijft gehandhaafd.

Zelfstandig recht op pensioen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen afspreken dat het verdeelde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Het zelfstandig ouderdomspensioen gaat in op de reglementaire pensioenleeftijd van uw ex-partner (67 jaar), ongeacht of u dan in leven bent. Een ander gevolg van conversie is dat uw ex-partner na uw overlijden geen recht heeft op bijzonder partnerpensioen.

Conversie moet schriftelijk worden vastgelegd en is alleen mogelijk in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Uw pensioenfonds moet met conversie instemmen.