Downloads

Statuten en reglementen

Hier vindt u de Statuten en Reglementen 2020 In dit document vindt u ook de uitvoerigsovereenkomst, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling. 

Statuten en Reglementen vanaf 2016: Statuten en Reglementen archief

Hier vindt u de ABTN. In bijlage H van de ABTN vindt u het financieel crisisplan. 

 

Pensioen 123 

Hier kunt u laag 1 van het Pensioen 123 downloaden.

 

Pensioenvergelijker

Met de pensioenvergelijker kunt u verschillende pensioenregelingen met elkaar vergelijken.

 

Jaarverslagen

 

Pensioen Updates

De Pensioen Update verschijnt drie keer per jaar. In de Pensioen Update staat het laatste nieuws over uw pensioen bij IFF en over IFF Pensioenfonds. Dit zijn de meest recente Pensioen Updates:

Juli 2020

April 2020

November 2019

Juli 2019

April 2019

December 2018

Augustus 2018

April 2018

Formulieren

Aanvraagformulier Waardeoverdracht

Aanmelden partner

Rekeningnummer wijzigen

Bewijs van in leven zijn

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Toelichting UPO 2019

Toelichting UPO 2018

Toelichting UPO 2017