Arbeidsongeschikt

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), namens de overheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen en deeltijdpercentage voordat u arbeidsongeschikt werd. U ontvangt van uw pensioenfonds géén aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Bent u voor ten minste 35% arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering? Dan wordt uw deelnemerschap aan de pensioenregeling naar rato van uw arbeidsongeschiktheid voortgezet, wanneer IFF hiervoor de kosten van deze voortzetting aan het pensioenfonds afdraagt. De voortzetting is dus gemaximeerd op hetgeen IFF betaalt. U betaalt geen eigen bijdrage voor deze voortzetting tijdens arbeidsongeschiktheid. De voortzetting loopt uiterlijk tot uw pensioendatum of tot de eerdere datum dat:

  • uw WIA-uitkering eindigt;
  • uw AOW-uitkering ingaat, danwel;
  • dat het pensioenfonds voor deze voortzetting geen financiële middelen meer van IFF ontvangt.