Algemeen

Stichting IFF Pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds voor het personeel van I.F.F. (Nederland) B.V., gevestigd te Hilversum. Het doel van het fonds is het treffen van pensioenvoorzieningen voor ouderdom en overlijden voor deelnemers aan het fonds.