Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudig informatie terugvinden op onze website.

Op deze pagina vindt u een antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website. Of neem contact op met Pensioenservice.

Mijn persoonlijke gegevens kloppen niet, wat moet ik doen?

Wij hebben de gegevens gebruikt die op 1 januari 2020 bij ons bekend waren. Bent u bijvoorbeeld getrouwd na 1 januari 2020, dan staat uw nieuwe partner nog niet op het UPO vermeld. Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke gegevens vóór 2020 en ziet u dat niet op het UPO?  Neem dan contact met ons op.

Op mijn UPO zie ik een bedrag staan bij "U bouwt geen pensioen op over..". Wat is dit voor bedrag?

Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij IFF Pensioenfonds is een aanvulling op de AOW van de overheid. Omdat u vanaf de AOW-leeftijd ook AOW ontvangt, bouwt u niet over uw hele salaris ouderdomspensioen op. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt ziet u hier op het UPO staan. Dit bedrag heet franchise.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?

Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. 

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?

Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris, maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttimepercentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn, maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast kan een echtscheiding of een waardeoverdracht van een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) van invloed zijn.

Is er een UPO toelichting?

De toelichtingen van afgelopen jaren vindt u op de website bij downloads. In 2020 is er geen aparte UPO toelichting. Hebt u vragen dan kunt u de informatie op de website lezen of u kunt contact opnemen met onze afdeling pensioenservice.

 

Uw pensioengegevens

Dit jaar staat voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf dit jaar hebben betaald aan pensioenpremie. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten. De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. De premie voor eventuele vrijwillige aanvullende dekkingen wordt niet getoond.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ziet u alleen de premie voor uw arbeidsgeschikte gedeelte. Er wordt geen premie in rekening gebracht voor het arbeidsongeschikte gedeelte.

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?

U kunt dit jaar op uw UPO weer zien wat uw bereikbaar pensioen is. Wij gaan er bij de berekening vanuit dat uw salaris, uw werktijdpercentage en het pensioenreglement niet wijzigen. Ook een andere wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, kan de hoogte van het pensioen beïnvloeden.

Wat krijgen mijn partner en kinderen als ik overlijd?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

Wat krijg ik als ik (volledig) arbeidsongeschikt word?

Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Hoe zeker is mijn pensioen?

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen. Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer informatie vindt u hier. Bekijk ook het indexatiebeleid en kortingsbeleid

Wilt u meer weten over de financiële gezondheid van Stichting IFF Pensioenfonds?

Op het UPO vindt u de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en er staat eventueel vermeld dat er een herstelplan van toepassing is. Deze informatie is op basis van voorlopige cijfers. De cijfers worden pas later dit jaar definitief vastgesteld. 

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Lees hier meer over de actuele financiële positie.

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: onder het kopje 'Hoe zeker is uw pensioen?'.

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

  • Nieuwe wet- en regelgeving
  • Life events, zoals trouwen, scheiden of arbeidsongeschikt raken.
  • Persoonlijke keuzes, zoals eerder met pensioen gaan, of ouderdomspensioen omruilen naar partnerpensioen.
 

Hoe krijg ik meer inzicht in de keuzes die ik heb?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘Welke keuzes hebt u zelf?’.

Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Kan ik nog een partner aanmelden als ik al uit dienst ben?

Na uitdiensttreding kunt u geen (nieuwe) partner meer aanmelden bij het pensioefonds. Staat op dit UPO geen partner vermeld en is er wel een pensioen voor een partner opgebouwd? Dan wordt dit op uw pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.